Nepal

Jaa somessa

Perustuslaki syntyi

Hyviä uutisia sodan ja maanjäristyksen runtelemasta maasta.

——

Syksyllä 2015 hyväksytty perustuslaki mahdollistaa viimein kehityksen Nepalissa, joka pitkän sisällissodan ja keväällä iskeneen maanjäristyksen jälkeen on yksi maailman köyhimmistä maista. Lakia valmisteltaessa työntekijöiden oikeudet eivät olleet päällimmäisinä päättäjien mielissä. Kuitenkin myös niistä tarvittiin yhteisymmärrys ennen kuin poliittinen sopu oli mahdollinen. SASKilla oli merkittävä rooli sovun löytymisessä.

——

KUUSI HYVÄÄ PYKÄLÄÄ

Nepalin uusi perustuslaki on monella tapaa edistyksellinen.

——

Kuusi pykälää

”Nepalin ammattiliitot ovat saaneet SASKilta merkittävää apua demokraattisen tasavallan vakiinnuttamisessa.”

Shalikram Jamkattel, ANTUFin puheenjohtaja
——

Nepalin perustuslakia väännettiin kahdeksan vuotta. Sen työstämiseen tarvittiin ammattiyhdistysliikettä, työntekijöiden ääntä. Asiaa vaikeutti se, että maassa toimii peräti yhdeksän eri poliittista suuntausta edustavaa ammatillista keskusjärjestöä.

Jotta ne pystyivät muodostamaan yhteisen kannan, mukaan oli saatava myös suurin, Nepalin sisällissodassa kapinallisia tukenut maolainen keskusjärjestö ANTUF. SASKilla oli ratkaiseva rooli tässä hankkeessa.

Merkittävä läpimurto saavutettiin, kun SASK vei SAK:n tuella neljän keskusjärjestön johtajat opintomatkalle kansainvälisen työjärjestön ILOn konferenssiin Geneveen vuonna 2008. Mukana oli myös ANTUF. Yhteistyön voima avautui eripuraisille ay-johtajille.

Keskusjärjestöjen löytämä yhteinen sävel on tärkeä edistysaskel poliittisesti kaoottisessa Nepalissa. Se lisää vakautta maassa. Samalla liitot ovat saaneet vaikutusvaltaa. Muun muassa minimipalkkaa on korotettu ja työntekijöiden sairausvakuutusjärjestelmää parannettu.

——

Nepal, koulu
Tiilitehtailta kouluun

Nepalin ja Pohjois-Intian tiilitehtailla työskentelee kokonaisia perheitä – siis myös valtavasti lapsia. 13-vuotias Kamala Shrestha tuli vuonna 2012 perheensä kanssa talvikaudeksi töihin tiilitehtaalle Katmandun lähelle. SASK on perustanut lapsityöläisille kouluja, jotta he eivät putoa kärryiltä perheen työskennellessä yli puoli vuotta kaukana kotoa. Lue lisää.

Minimipalkka
Minimipalkka nousussa

Yhteisen sävelen löytäneet keskusjärjestöt ovat pystyneet neuvottelemaan hallituksen ja työnantajien kanssa selkeät korotukset minimipalkkaan. Minimipalkka nousi vuosina 2012–2014 peräti 64 %.

Puunkantaja
60 000 sai lain suojan

Huonosti palkatut metsätyöntekijät olivat Nepalissa pitkään lakien ja säädösten ulkopuolista epävirallista työvoimaa. Nyt vaarallinen työ on tunnustettu viralliseksi ammatiksi, jonka tekijöillä on oikeus esimerkiksi sairausvakuutukseen. Lue lisää.