Kolumbia kuljetus

Jaa somessa

Rohkeaa järjestäytymistä

Kolumbiassa tapettiin yli 600 ay-aktiivia vuosina 2016–2019. Silti kuljetusalan liitto saa uusia jäseniä ja on onnistunut neuvottelemaan työehtosopimuksia.

Latinalaisen Amerikan Kolumbia oli pitkään yksi maailman 10:stä vaarallisimmista maasta ammattiyhdistysaktiiveille, mutta nyt turvallisuustilanne on hieman helpottanut. Kuitenkin ihmisoikeuksia puolustetaan maassa edelleen usein oman hengen uhalla. SASK ja AKT tukivat aiemmin vaikeissa oloissa toimivia paikallisia ammattiliittoja, mutta nyt ne tulevat toimeen omillaan.

Slummia

Väkivalta ei
loppunut Kolumbiassa

Ay-liike oli keskeisessä roolissa 52 vuotta jatkuneen ja 220 000 uhria vaatineen sisällissodan lopettamisessa. Rauhanprosessin ansiosta väkivalta koko maan tasolla on vähentynyt.

 

Taulukossa henkirikosten määrä Kolumbiassa sataatuhatta asukasta kohden 1990–2018.

 

——

[line_graph type=”rounded” labels=”1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018″ width=”1100″ height=”680″ scale_steps=”5″]#1abc9c,.,73, 84, 82, 81, 76, 61, 63, 61, 60, 62, 67, 69, 69, 57, 48, 42, 40, 39, 36, 35, 34, 35, 36, 33, 28, 27, 26, 25, 25;[/line_graph]

Mutta ay- ja kansalaisaktiiveihin suuntautunut väkivalta ei ole päättynyt. Reilun kolmen vuoden aikana tammikuusta 2016 huhtikuuhun 2019 Kolumbiassa tapettiin 681 aktivistia. Heistä ammattiliittojen toimitsijoita oli 70.

 

Lue lisää tilanteesta… 

Mielenosoitus tappamisia vastaan

Marraskuussa 2019 ammattiliitot järjestivät yleislakon ja mielenosoituksia, joilla vastustettiin aktivisteihin kohdistuvaa väkivaltaa ja silloisen oikeistolaisen presidentin, Iván Duquen talousuudistuksia ja korruptiota. Mielenosoituksiin osallistui 250 000 ihmistä.

Kuljetusalan liitto kasvussa

Ammattiliittojen toiminta muuttui Kolumbiassa 90-luvun alussa mahdottomaksi puolisotilaallisten joukkojen väkivallan ja uusliberalistisen talouspolitiikan seurauksena. Tällä hetkellä vain noin 10 % kolumbialaisista on työehtosopimusten piirissä ja hieman alle 5 % kuuluu liittoon.

Kuljetus- ja logistiikka-alalla työskentelee Kolumbiassa noin 1,25 miljoonaa ihmistä. Heistä vain hyvin harva kuuluu ammattiliittoihin. Satamatyöntekijöiden joukossa tehdyssä valtakunnallisessa tutkimuksessa (2017) noin 50 % työntekijöistä piti liittojen toimintaa hyvänä, mutta heistä yli 70 % ei uskaltanut liittyä liittoon, koska pelkäsi menettävänsä työnsä työnantajan ammattiliittojen jäseniin kohdistamien toimien seurauksena.

 

Hankalasta tilanteesta huolimatta vuonna 2016 rekisteröitynyt kuljetusalan työntekijöiden liitto SNTT on onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä kiihtyvällä tahdilla. Katso alla olevasta graafista, miten jäsenmäärä moninkertaistui kolmessa vuodessa.

Kuljetusalan nuoria on saatu järjestäytymään

SASK ja AKT ovat tukeneet kuljetusalalla työskentelevien nuorten järjestäytymistä.

Hankkeen aikana perustettiin nuorten komiteoita sekä järjestettiin tapahtumia, kuten jalkapallo- ja biljarditurnauksia. Jäsenhankinta onnistui hyvin. Nuorten ja naisten osuus liitoissa kasvoi, ja kokonaisjäsenmäärä moninkertaistui.

Yksityistäminen vei oikeudet

Kolumbian satamatyöntekijöillä oli vahva ammattiliitto vuoteen 1993 asti, jolloin satamat yksityistettiin. Liittojen hajottaminen johti satamakaupunkien köyhtymiseen ja niiden muuttumiseen rikosllisjärjestöjen taistelutantereiksi.

Sen jälkeen niin satamissa kuin muuallakin kuljetusalalla työntekijät ovat työskennelleet nollatyösopimuksilla ja heidän palkkojaan on poljettu. Työehtosopimukset puuttuivat ja työturvallisuus on ollut heikolla tolalla. Työntekijöitä on syrjitty etnisen taustan perusteella. On myös tavallista, että työnantajat uhkailevat järjestäytyneitä työntekijöitä. Liitot ovatkin joutuivat aloittamaan toimintansa käytännössä nollasta, mutta saavuttivat SASKin hankkeen tuella monia parannuksia työntekijöille.

Parikymppinen satamatyöntekijä Fernando Rodallega kertoo usein nukkuneensa sataman portilla, koska ei uskaltanut liikkua kaduilla öisin. ”Oli niin paljon väkivaltaa ja ampumisia, että pelkäsin henkeni puolesta. Harkitsimme muuttavamme pois, mutta minulla oli vakityö.”

Liitto pystyy jo vaikuttamaan

SNTT:n lisääntynyt voima on jo johtanut muutoksiin esimerkiksi satamissa. Syksyllä 2018 liitto painosti Buenaventuran satamassa työnantajaa solmimaan työehtosopimuksen liiton kanssa. Satamayritys aliarvioi liiton voiman ja joutui lopulta taipumaan reilumpiin työehtoihin.

Kamppailu oli vaikea, sillä sataman 380 työntekijästä jäseniä oli vain 87. Liitto järjesti kuitenkin äänestyksen, jossa 87 % työntekijöistä kannatti lakkoa. Työehtosopimus syntyi lopulta 15 päiväisen lakon jälkeen, kun SNTT uhkasi pyytää muiden satamien työntekijöitä liittymään solidaarisuuslakkoon. Liiton puolesta sopimuksesta neuvotelleen ryhmän kuudesta jäsenestä neljä oli alle 30-vuotiaita nuoria.

Lue luottamusmiehen haastattelu tästä linkistä.

SNTT neuvotteli laitetoimittajan kanssa sopimuksen, jonka avulla  Buenaventuran sataman työntekijöiden lapsille jaetttiin 100 repullista kouluvälinetarvikkeita.

 

 

 

 

Työikäisistä
työssä
[pie_chart separator=”yes” percent=”89″ line_width=”24″]
Epävirallisissa
töissä
[pie_chart separator=”yes” percent=”58″ line_width=”24″]
Alle minimi-
palkan tienaa
[pie_chart separator=”yes” percent=”77″ line_width=”24″]
Sosiaaliturvan
piirissä
[pie_chart separator=”yes” percent=”11″ line_width=”24″]
Ammattiliittojen
jäseniä
[pie_chart separator=”yes” percent=”2″ line_width=”24″]
Työehtosopimuksen
piirissä
[pie_chart separator=”yes” percent=”4″ line_width=”24″]